Klienci

Sensi image workshop posiada bogate doświadczenie szkoleniowe, na które składają się zarówno zrealizowane projekty jak i dorobek poszczególnych trenerów.

Do naszych klientów możemy zaliczyć takie firmy jak: HP, Winterthur, Warta, Cigna STU, Telekomunikacja Polska S.A., Data Solution, Axel Springer Polska, TU Interpolska S.A, BZ WBK SA. Byliśmy także oficjalnym partnerem szkoleniowym Mistrzostw Europy w  Łyżwiarstwie Figurowym Warszawa 2007.

Cykle naszych szkoleń, zyskały bardzo wysokie oceny uczestników(od 3,7 do 3,9 pkt  przy maksymalnej ocenie – 4), a 100% uczestników warsztatów z  zakresu Komunikacji i wizerunku, Sztuki prezentacji, Autoprezentacji, Przygotowania do wystąpień w mediach, jest gotowych polecić nasze szkolenia jako twórcze, inspirujące i rozwijające indywidualne umiejętności. Cykl szkoleń indywidualnych („one to one”) dla Ernst&Young uzyskał średnią ocenę 3,84.

Zrealizowany  dla ARM SA cykl szkoleń przyniósł średnią ocenę naszej firmy oraz zespołu trenerskiego na poziomie 3,95 (maksymalna 4).
To doświadczenie otworzyło nam mozliwości współpracy z innymi podmiotami sfery publicznej, Urzędami Marszałkowskimi ( Małopolskim, Sląskim), agendami rządowymi (PAIiIZ), administracją państwową (MSZ, MF), związkami pracodawców (Lewiatan, ZPWiM), związkami zawodowymi (FZZ), społecznościami lokalnymi (LGD). Zaangażowanie w tej sferze pozwoliło nam na niezwykle cenne doświadczenie współpracy międzyregionalnej (Kujawy, Mazowsze, Świętokrzyskie), która przyniosła wyjątkowe efekty warsztatowe i komunikacyjne w dialogu społecznym Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego (WKDS).

Za najważniejszych klientów branży finansowej uznajemy:
Ernst&Young Polska, BZ WBK oraz TU INTER Polska, Cigna STU, InterRisk VIG.

Inni nasi ważni klienci to między innymi: Glaxo Commercial, DPD/Masterlink.

Nasi Trenerzy pracowali także dla: kilkunastu stacji radiowych i telewizyjnych, korporacji zawodowych (lekarze, adwokaci, sędziowie), firm z sektora finansowego i FMCG.

Byli lub są wykładowcami wyższych uczelni: PWSFTv i T w Łodzi, Akademia Teatralna w Warszawie, Uniwersytet Warszawski,  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz kilku innych.