Sztuka toastu


Warto wiedzieć, jak to się robi.

Czy przychodzi nam na myśl w codziennym życiu, że  toast może być traktowany jako forma, a nawet gatunek literatury stosowanej? Jeśli nie, to szkoda bo to prawda. Zwraca się uwagę że toast jest  najczęściej konwencjonalny. Ale przecież  może też przybrać dłuższą i oryginalną postać przemowy prozą lub wierszem, a nawet pieśni. Śpiewanie podczas staropolskich uczt i biesiad było czymś zupełnie oczywistym. Toast może być także formą uroczystą, szlachetną, w końcu oficjalną. Warto wiedzieć, jak to się robi.

Szkolenie ma formę warsztatu i interaktywnej prezentacji (70%-30%), trwa 2 dni (lub 1 dzień w skondensowanej formie) i składa się z 3 warsztatów:

 • Ja i moja Marka – wyrazista osobowość jako podstawa wystąpienia,
 • Wystąpienia okolicznościowe – konstrukcja, emocje, forma, sytuacja,
 • Sztuka toastu – pomiędzy oficjalnym a nieoficjalnym.


Korzyści Uczestników szkolenia:

 • Wzmocnienie poczucia pewności siebie w sytuacji wystąpienia publicznego,
 • Umiejętność świadomego kreowanie własnego wizerunku i budowania autorytetu,
 • Rozwój umiejętność przekonywania w sytuacjach negatywnego nastawienia,
 • Świadomie wykorzystają narzędzia efektywnego wystąpienia publicznego.

Personal CD
dla każdego uczestnika – w cenie szkolenia!

Gwarantujemy każdemu uczestnikowi zapis video szkolenia, Personal CD, który otrzymuje on w postaci zindywidualizowanego materiału wizualnego ze szkolenia w formie prezentacji DVD.
Personal CD zawiera zarówno reportażowe elementy szkolenia, jak i – co najistotniejsze – zindywidualizowany zapis warsztatów wraz z uwagami trenerów. Każdy z uczestników otrzymuje jedynie zapis własnych ćwiczeń warsztatowych.


Szkolenie polecamy:

 • Menadżerom średniego i wyższego szczebla,
 • Specjalistom ds. sprzedaży i kontaktów z Klientami,
 • Ekspertom i doradcom publicznie reprezentujący firmę.


Program szkolenia

Warsztat  1: Ja i moja Marka – wyrazista osobowość jako podstawa wystąpienia.

Trener:  Sławomir Olejniczak

Celem warsztatu jest uświadomienie uczestnikom, co składa się na wizerunek osoby w sytuacji publicznej.

Kluczowe zagadnienia:
 • Wizerunek własny w wystąpieniu,
 • Wyrazista osobowość jako marka,
 • Kwaśniewski – Kaczyński – Lepper,
 • Wartości i cele osoby jako podstawa wystąpienia.

Warsztat 2:  Wystąpienia okolicznościowe/Konstrukcja. Emocje. Forma. Sytuacja.

Trener: Jacek Wasilewski

Celem warsztatu jest zwiększenie świadomości tego, jakich używać reguł w sytuacji publicznej, jak budować zainteresowanie, wzbudzić akceptację a może poczucie podziwu i tym sposobem skłonić do aktywnego słuchania.

Kluczowe zagadnienia:
 • Temat i myśl główna,
 • Konstrukcja i kompozycja,
 • Temat, most, wartość,
 • Analiza klasycznych wystąpień i ich kontekstów,
 • Hannibal albo Hitler,
 • Churchill versus Chamberlain,
 • Budowa własnej wypowiedzi w założonym kontekście,
 • Wystąpienia w różnych okolicznościach: oficjalne, nieoficjalne.

Warsztat 3: Sztuka toastu/Pomiędzy oficjalnym a nieoficjalnym

Trener: Jacek Wasilewski
Trener: Roch Siemianowski

Celem jest wskazanie, kiedy i jakie słowa są niezbędne, a które zakłócają wypowiedź. Kluczem do celu są ćwiczenia: panowania nad interpretacją, przygotowywania sprawy (tematu) tak, by była widziana z preferowanej przez nadawcę perspektywy oraz nad określeniem i wykorzystaniem kontekstu.

Kluczowe zagadnienia:
 • Określenie sytuacji wyjściowej
 • Profesjonalna prezentacja – specjalista prezenter
 • Przygotowanie wystąpienia – toastu
 • Wygłoszenie toastu, zapis, analiza.