Komunikacja interpersonalna


Najczęściej zawodzi komunikacja!

Ona mnie nie rozumie. – to o partnerce. Mój szef jest “inteligentny inaczej” – a to refleksja z miejsca pracy… Może jednak nie jest tak jak się wydaje w pierwszym odruchu? Może zawodzi coś innego niż inteligencja ludzi, których codziennie spotykamy? Najczęściej zawodzi komunikacja!

Najtrudniej jest „zakomunikować siebie” Nie mniej skomplikowane – a kto wie czy nie bardziej pożądane – jest jednak zakomunikowanie „sprawy”, „wydarzenia” , „projektu”. Wiemy dziś, że sukcesy odnoszą jedynie ci, którzy w odpowiedni sposób potrafią kreować własny wizerunek, a także dbają o stały rozwój posiadanych umiejętności. Jeżeli idzie z tym w parze biegłość w komunikowaniu skutecznie zbudowanego przekazu, rezultaty jakie można osiągnąć przeniosą się ze sfery odczuć w sferę mierzalnych korzyści biznesowych.

Szkolenie ma formę warsztatu i interaktywnej prezentacji (70%-30%), trwa 2 dni i składa się z 4 warsztatów:

 • Psychologia spostrzegania.
 • Skuteczna komunikacja.
 • Budowanie postawy asertywnej.
 • Rozwiązywanie konfliktów.


Korzyści Uczestników szkolenia:

 • Tworzenie odpowiedniego wizerunku JST poprzez efektywny i efektowny sposób komunikowania się z zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniem firmy ze świadomym wykorzystaniem reguł komunikacji,
 • Poprawa komunikacji z Klientami oraz współpracownikami,
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, stresem oraz emocjami innych,
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach spornych oraz „trudnych”.

Personal CD
dla każdego uczestnika – w cenie szkolenia!

Gwarantujemy każdemu uczestnikowi zapis video szkolenia, Personal CD, który otrzymuje on w postaci zindywidualizowanego materiału wizualnego ze szkolenia w formie prezentacji DVD.
Personal CD zawiera zarówno reportażowe elementy szkolenia, jak i – co najistotniejsze – zindywidualizowany zapis warsztatów wraz z uwagami trenerów. Każdy z uczestników otrzymuje jedynie zapis własnych ćwiczeń warsztatowych.


Szkolenie polecamy:

 • Menadżerom średniego i wyższego szczebla,
 • Specjalistom ds. sprzedaży i kontaktów z Klientami,
 • Ekspertom i doradcom publicznie reprezentujący firmę.


Program szkolenia:

Warsztat 1: Psychologia spostrzegania.

Trener: Jacek Wasilewski

Kluczowe zagadnienia:
 • Różne rozumienie znaczeń, faktów i symboli,
 • Błędy w spostrzeganiu i interpretacji,
 • Przyjmowanie cudzej perspektywy,
 • Zorganizowana percepcja jako narzędzie, spójnego odzwierciedlenia rzeczywistości.

Warsztat 2:  Skuteczna komunikacja.

Trener: Konrad Maj

Kluczowe zagadnienia:
 • Bariery komunikacyjne,
 • Pojęcie strefy psychologicznej,
 • Techniki aktywnego słuchania (ćwiczenia praktyczne),
 • Czynniki warunkujące skuteczność procesu komunikowania,
 • Wiarygodność w procesie komunikacji.

Warsztat 3:  Budowanie postawy asertywnej.

Trenerzy: Agnieszka M.StarońSławomir Olejniczak

Kluczowe zagadnienia:
 • Pojęcia asertywności,
 • Kierowanie swoim myśleniem i nastawieniami do ludzi,
 • Radzenie sobie z krytyką i atakiem werbalnym,
 • Umiejętność krytykowania i przyjmowania krytyki,
 • Ochrona własnych granic,
 • Odmawianie.

Warsztat 4:  Rozwiązywanie konfliktów.

Trenerzy: Jacek WasilewskiSławomir Olejniczak

Kluczowe zagadnienia:
 • Istota konfliktu
 • Strategie rozwiązywania sporów
 • Reagowanie na manipulacje sytuacyjne
 • Reagowanie na manipulacje językowe
 • Twórcze podejście do konfliktu