Redagowanie tekstów, budowanie przekazu w internecie


Wszyscy potrafimy pisać …

Samorządowcy z Mazowsza już to sprawdzili….
Wiedzą to także redaktorzy stron internetowych z Małopolski.
Teraz i Ty możesz sprawnie pisać teksty i efektownie redagować stronę internetową.

Internet jest dziś odrębnym medium, firmowa lub urzędowa strona w Internecie jest teraz najszerzej obecnym narzędziem informacji.
Przygotowanie materiałów informacyjnych, innych form dziennikarskich wymaga specyficznej wiedzy i umiejętności.
Dlatego przygotowaliśmy specjalny program: ” Redagowanie tekstów internetowych, budowanie przekazu w internecie”.

Szkolenie ma formę warsztatu i interaktywnej prezentacji (70%-30%), trwa 1 dzień i składa się z 2  warsztatów:

 • Jak uczynić tekst zrozumiałym i atrakcyjnym?
 • Formułowanie informacji – optymalizacja przekazu.

Na specjalne zamówienie możemy zrealizować bardziej złożony merytorycznie program dwudniowy.

Przykładowy koszt szkolenia otwartego, organizowanego w Warszawie, trwającego 1 dzień, dla jednego uczestnika wynosi tylko 599,00 zł + VAT.

W tym:

 • catering (lunch i przerwy kawowe),
 • indywidualne konsultacje trenerskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • 30 dniowe konsultacje mailowe z trenerem po zakończeniu szkolenia.

Uwaga! Rabat 10% za trzecią i każdą następną osobę przy zamówieniach grupowych!

Korzyści Uczestników szkolenia:

 • uczestnicy szkolenia w swobodny sposób będą mogli redagować różne formy tekstów dziennikarskich
 • dzięki zdobytej wiedzy i jej praktycznemu zastosowaniu w komunikacji, teksty te precyzyjnie przekazywały będą informacje, które pozwolą budować trwałe i obopólnie korzystne relacje redaktorów i czytelników
 • dzięki warsztatowej formie i możliwej cykliczności zajęć wiedza w skuteczny sposób zostanie przekazywana, a umiejętności utrwalane

Szkolenie polecamy:

 • redaktorom tworzącym treści do stron www, biuletynów informacyjnych,
 • pracownikom odpowiedzialnym za promocje oraz kontakty z mediami,
 • pracownikom odpowiedzialnym za utrzymywanie kontaktów z inwestorami
  lub innymi partnerami biznesowymi.

Program szkolenia

Warsztat  1: Jak uczynić tekst atrakcyjnym i zrozumiałym.

Trener:  Jacek Wasilewski

Celem treningu jest zwiększenie świadomości tego, kiedy i jakie słowa są niezbędne, a które tylko zakłócają komunikat. Kluczem do celu są ćwiczenia: wystąpień, panowania nad interpretacją, przygotowywania sprawy (tematu) tak, by była widziana z preferowanej przez nadawcę perspektywy. W efekcie udziału w warsztacie uczestnicy nie będą mieli problemu     z przekonaniem do własnych racji.

Plan warsztatu:

Jasność – organizacja wypowiedzi.

 • Klarowny podział
 • Jak się ma tekst do doświadczenia czytelnika?
 • Jak zrobić dobry początek i dobre zakończenie?

Zwięzłość

 • Struktura problemu – wybór trafnej analogii
 • Schematy organizujące tekst
 • Cel komunikacji – środek ciężkości komunikatu

Komunikatywność

 • Obrazowanie – metaforyka i nośne analogie
 • Terminologia fachowa i komunikatywność
 • Odniesienia osobowe i stymulacja odbiorcy

Warsztat 2: Formułowanie informacji – optymalizacja przekazu.

Trener: Sławomir Olejniczak

Druga część warsztatu ma charakter praktycznej pracy nad rzeczywistymi tekstami, jest więc klasycznym studium przypadku, a właściwie ich większej ilości.

Czy tego chcemy, czy nie niektórzy z nas mają niezwykłe zdolności i predyspozycje do pracy w mediach, nawet do tego stopnia że stają się ich gwiazdami. Gwiazdą może być bowiem bohaterka „Tańca z Gwiazdami”, ale gwiazdą bywa także profesjonalny redaktor-ekspert lub błyskotliwy dziennikarz-komentator.

W tej części warsztat jest interaktywną pracą nad zasadniczymi regułami tworzenia tekstów

Kluczowe zagadnienia:

Zasada „5xz”,
Reguła „7xtekst”:

 • adresat,
 • otwarcie,
 • bohater,
 • informacja główna,
 • piramida,
 • środki wyrazu,
 • zasada skuteczności.

Ćwiczenia:

 • Tytuł i Lead
 • Język, techniki perswazyjne, budowanie argumentacji
 • Przekaz własny i „przeniesiony”
 • Efektowny i poprawny cytat
 • Zdjęcie, zasady kompozycji i adekwatny wybór
 • Fotografia jako fabularny element tekstu – jak wybierać zdjęcia