Tworzenie tekstów prasowych i promocyjnych


Prawie wszyscy potrafimy pisać i czytać.

Przygotowanie materiałów informacyjnych przeznaczonych dla mediów wymaga specyficznej wiedzy i umiejętności. Po pierwsze trzeba znaleźć ciekawy temat, który zainteresuje media, ale jednocześnie pozwoli zaprezentować firmę lub jej przedstawicieli. Po drugie trzeba wiedzieć kto jest adresatem naszej wypowiedzi, a zatem jakie media wybrać do komunikacji. Doskonale wiemy, że czego innego oczekuje prasa, inne są wymagania radia, na czym innym zależy telewizji. Znajomość poszczególnych mediów oraz ich wymagań informacyjnych jest pierwszym i podstawowym elementem profesjonalnej, a przy tym obustronnie satysfakcjonującej współpracy. Następnym krokiem jest praca nad tekstem/komunikatem oraz formą jego prezentacji.

Szkolenie ma formę warsztatu i interaktywnej prezentacji (70%-30%), trwa 2 dni i składa się z 3  warsztatów:

 • Efektywne redagowanie tekstów – budowanie PR
 • Formułowanie informacji – optymalizacja przekazu.
 • Język i styl tekstu promocyjnego – wymagania mediów


Korzyści Uczestników szkolenia:

 • umiejętne i sprawne redagowanie tekstów
 • skuteczne komunikowanie się z wykorzystaniem różnych jego form
 • swobodne redagowanie tekstów reklamowych i promocyjnych
 • zdobyta wiedza i jej praktyczne zastosowania w komunikacji,  pozwolą budować trwałe i obopólnie korzystne relacje z mediami oraz partnerami biznesowymi

Personal CD
dla każdego uczestnika – w cenie szkolenia!

Gwarantujemy każdemu uczestnikowi zapis video szkolenia, Personal CD, który otrzymuje on w postaci zindywidualizowanego materiału wizualnego ze szkolenia w formie prezentacji DVD.
Personal CD zawiera zarówno reportażowe elementy szkolenia, jak i – co najistotniejsze – zindywidualizowany zapis warsztatów wraz z uwagami trenerów. Każdy z uczestników otrzymuje jedynie zapis własnych ćwiczeń warsztatowych.


Szkolenie polecamy:

 • pracownikom odpowiedzialnym za promocje oraz kontakty z mediami,
 • redaktorom tworzącym treści do stron www, biuletynów informacyjnych,
 • pracownikom odpowiedzialnym za utrzymywanie kontaktów z inwestorami
  lub innymi partnerami biznesowymi


Program szkolenia

Warsztat  1: Budowanie PR – efektywne redagowanie tekstów.

Trener:  Olga Kozierowska

Kluczowe zagadnienia:
 • Informacja prasowa,
 • Backgrounder / boilerplate,
 • Studium przypadku,
 • Teczka prasowa,
 • Przygotowanie informacji prasowej,
 • Elementy techniczne i układ (tytuł, lead, rozwinięcie, kontakt),
 • Najczęściej popełniane błędy,
 • Przykłady pozytywne i negatywne,
 • 10 złotych zasad.

Warsztat 2: Formułowanie informacji – optymalizacja przekazu.

Trener: Sławomir Olejniczak

Kluczowe zagadnienia:
 • Zasada „5xz”,
 • Reguła „7xtekst”,
 • Adresat,
 • Otwarcie,
 • Bohater,
 • Informacja Główna,
 • Piramida,
 • Środki wyrazu,
 • Zasada skuteczności.

Warsztat 3: Język i styl tekstu promocyjnego.

Trener: Michał ChlabiczSławomir Olejniczak

Kluczowe zagadnienia:
 • Język pisanym i mówiony, zasadnicze różnice,
 • Profesjonalizm a terminologia fachowa: kiedy i jak z tego korzystać,
 • Rola cytatów w informacji prasowej,
 • Dane i liczby w tekstach prasowych – jak  „podać”, by zainteresować,
 • Komentarz a informacja: rola komentarza dziennikarskiego. Jak unikać dowolności dziennikarskiej interpretacji?