Media relations


Jak się ułożyć z mediami?

Być w mediach to dzisiaj już obowiązek. Zawsze pamiętaj jednak, że Twoja wypowiedź konkuruje z wieloma innymi, pojawia się w ich otoczeniu. Ważniejsze od tego co mówisz, jest jak długo mówisz, zwłaszcza w telewizji. Mów jasno i krótko. Bądź profesjonalny. Trzymaj klasę. Ucz się od innych.
Daj poczucie ludziom mediów, że ich rozumiesz, w ten sposób możesz mieć wpływ na to,  by oni zrozumieli Ciebie.

Szkolenie ma formę warsztatu i interaktywnej prezentacji (70%-30%), trwa 2 dni i składa się z 4 warsztatów.

 • Jak uczynić tekst atrakcyjnym i zrozumiałym.
 • Budowanie PR – Efektywne Redagowanie Tekstów
 • Budowanie relacji z mediami oraz wizerunku w mediach
 • Komunikacja i wizerunek/telewizja


Korzyści Uczestników szkolenia:

 • Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat  zasad konstruowania i przekazywania w mediach skutecznych i efektywnych komunikatów,
 • Poznają skuteczne sposoby budowania i utrzymywania pozytywnych relacji z mediami
 • Wykorzystają zdobyte w trakcie treningu umiejętności  w świadomym budowaniu pożądanego wizerunku firmy w kontaktach z mediami,
 • Utrwalą poprzez trening w „naturalnych warunkach” sposoby komunikowania się na przykładzie warsztatu telewizji.

Personal CD
dla każdego uczestnika – w cenie szkolenia!

Gwarantujemy każdemu uczestnikowi zapis video szkolenia, Personal CD, który otrzymuje on w postaci zindywidualizowanego materiału wizualnego ze szkolenia w formie prezentacji DVD.
Personal CD zawiera zarówno reportażowe elementy szkolenia, jak i – co najistotniejsze – zindywidualizowany zapis warsztatów wraz z uwagami trenerów. Każdy z uczestników otrzymuje jedynie zapis własnych ćwiczeń warsztatowych.


Szkolenie polecamy:

 • Specjalistom ds. promocji, reklamy i PR
 • Ekspertom i doradcom publicznie reprezentującym firmę.


Program szkolenia

Warsztat 1: Jak uczynić tekst atrakcyjnym i zrozumiałym.

Trener: Jacek Wasilewski

Celem treningu jest zwiększenie świadomości tego, kiedy i jakie słowa są niezbędne, a które tylko zakłócają komunikat.

Kluczowe zagadnienia:
 • Jasność – organizacja wypowiedzi (klarowny podział. metateksty jako nawigacja dla słuchacz, jak się ma tekst do doświadczenia słuchacza, jak zrobić dobry początek i dobre zakończenie?),
 • Zwięzłość (struktura problemu – wybór trafnej analogii, schematy organizujące tekst, cel przemówienia – środek ciężkości mowy),
 • Komunikatywność (obrazowanie – metaforyka i nośne analogie, jak zachować fachową terminologię i być komunikatywnym, odniesienia osobowe i stymulacja słuchacza).
Warsztat 2 –  Budowanie PR – Efektywne Redagowanie Tekstów

Trener:  Olga Kozierowska

Skuteczne kontakty z innymi są koniecznością, a zdolności, umiejętności, kompetencje społeczne, są “wyznacznikiem efektywności funkcjonowania jednostki w rzeczywistych sytuacjach życiowych.”

Wśród wielu koniecznych umiejętności szczególnie istotne są:

 • umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętności nawiązywania i podtrzymywania dialogu,
 • umiejętności wzmacniania oraz utrwalania relacji,
 • umiejętności wyrażania siebie.
Kluczowe zagadnienia:
 • Informacja prasowa,
 • Backgrounder / boilerplate,
 • Studium przypadku,
 • Teczka prasowa,
 • Przygotowanie informacji prasowej,
 • Elementy techniczne i układ (tytuł, lead, rozwinięcie, kontakt),
 • Najczęściej popełniane błędy,
 • Przykłady pozytywne i negatywne,
 • Notka prasowa a informacja prasowa,
 • 10 złotych zasad,
 • Przygotowanie materiałów konferencyjnych.
Warsztat 3: Budowanie relacji z mediami oraz wizerunku w mediach

Trener: Olga Kozierowska

Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy i praktycznych doświadczeń w formie ćwiczeń oraz analiz przypadków, tak aby świadomie budować efektywne i trwałe kontakty z mediami, Równie ważnym celem jest uzyskanie świadomości i wiedzy niezbędnej do organizowania własnego zespołu, tak aby skutecznie prezentował firmę oraz sprawnie komunikował jej cele.

Kluczowe zagadnienia:
 • Relacje z mediami: rodzaje mediów, budowanie sieci kontaktów – techniki, zasady dobrych kontaktów,
 • Materiały prasowe: teczka prasowa, informacje prasowe, artykuł i wywiad prasowy, studium przypadku
 • Strategia komunikacji z mediami: konferencja prasowa, eventy,
 • Ocena efektów – techniki oceny.
Warsztat 4: Komunikacja i wizerunek/telewizja

Trenerzy: Danuta KondratowiczSławomir Olejniczak

Celem treningu jest przekazanie wiedzy na temat zasad rządzących estetyczną i skuteczną komunikacją wizualną.

Kluczowe zagadnienia:
 • „Źle i dobrze, czyli jak to robią inni?”- praktyczne analizy przygotowanych materiałów  telewizyjnych,
 • dobór kolorów odzieży – praktyczne przykłady na podstawie przygotowanych materiałów  telewizyjny,
 • rola eksperta w konferencji prasowej,
 • krótka wypowiedź – „setka reporterska”,
 • „one to one” – rozmowa w studiu,
 • wizerunek w telewizji: przykłady, analizy, wnioski.