Wystąpienia w mediach

Najczęściej kontakt z mediami następuje
w momencie najmniej oczekiwanym.

Jest tylko jeden sposób, aby sytuację trudną opisać rzeczowo i kompetentnie – trzeba mieś odpowiednią wiedzę i trening jak to zrobić w specyficznych realiach medialnych.

Można mieć talent, boski dar, który zawsze warto doskonalić, ale bardzo wiele można nauczyć się poprzez praktyczne ćwiczenia. Sama teoria, choćby podręczniki były jak najlepsze, to o wiele za mało.
Praca przed mikrofonem, wobec telewizyjnej kamery oraz możliwość natychmiastowej analizy zapisu to niemożliwy do przecenienia sposób rozwoju własnych możliwości.
W modelu „małej grupy” (do 5/6 osób),  ma formę warsztatu i interaktywnej prezentacji (70%-30%), trwa 2 dni i składa się z 4 warsztatów:

 • Jak uczynić tekst atrakcyjnym i zrozumiałym.
 • Technika i wyrazistość mówienia w wystąpieniach medialnych,
 • Radio
 • Telewizja


Korzyści Uczestników szkolenia:

 • Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat  zasad konstruowania i przekazywania w mediach skutecznych i efektywnych komunikatów,
 • Nabyte w trakcie treningu umiejętności wykorzystają w świadomym wykreowaniu pożądanego wizerunku firmy w jej otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym,
 • Utrwalą poprzez trening w „naturalnych warunkach” sposoby komunikowania się w radio i telewizji
 • Dzięki warsztatowej formie i możliwej cykliczności zajęć wiedza w skuteczny sposób zostanie przekazywana a umiejętności utrwalane.

Personal CD
dla każdego uczestnika – w cenie szkolenia!

Gwarantujemy każdemu uczestnikowi zapis video szkolenia, Personal CD, który otrzymuje on w postaci zindywidualizowanego materiału wizualnego ze szkolenia w formie prezentacji DVD.
Personal CD zawiera zarówno reportażowe elementy szkolenia, jak i – co najistotniejsze – zindywidualizowany zapis warsztatów wraz z uwagami trenerów. Każdy z uczestników otrzymuje jedynie zapis własnych ćwiczeń warsztatowych.


Szkolenie polecamy:

 • Specjalistom ds. promocji, reklamy i PR
 • Ekspertom i doradcom publicznie reprezentujący firmę.


Program szkolenia

Warsztat 1: Jak uczynić tekst atrakcyjnym i zrozumiałym.

Trener: Jacek Wasilewski

Celem treningu jest zwiększenie świadomości tego, kiedy i jakie słowa są niezbędne, a które tylko zakłócają komunikat. Kluczem do celu są ćwiczenia: wystąpień, panowania nad interpretacją, przygotowywania sprawy (tematu) tak, by była widziana z preferowanej przez nadawcę perspektywy.

Kluczowe zagadnienia:
 • Jasność – organizacja wypowiedzi (klarowny podział. metateksty jako nawigacja dla słuchacz, jak się ma tekst do doświadczenia słuchacza, jak zrobić dobry początek i dobre zakończenie?),
 • Zwięzłość (struktura problemu – wybór trafnej analogii, schematy organizujące tekst, cel przemówienia – środek ciężkości mowy),
 • Komunikatywność (obrazowanie – metaforyka i nośne analogie, jak zachować fachową terminologię i być komunikatywnym, odniesienia osobowe i stymulacja słuchacza).
Warsztat 2: Technika i wyrazistość mówienia w wystąpieniach publicznych i medialnych.

Trener: Anna Zagórska

Celem treningu jest przekazanie wiedzy na temat zasad rządzących komunikacją werbalną. Zajęcia zakładają treningi z następujących dziedzin: techniki oddychania, trening wyrazistości mówienia i panowania nad głosem, techniki wyrażania i różnicowania ekspresji.

Kluczowe zagadnienia:
 • diagnoza -mocne i słabe strony wypowiedzi każdego z uczestników w warunkach publicznych,
 • technika – ćwiczenia oddychania, emisji głosu, artykulacji, intonacji, tempa i rytmu mówienia,
 • interpretacja – akcent emocjonalny, pauza, barwa głosu, ekspresja artykulacyjna, tempo i rytm mowy.
Warsztat 3: Radio

Trenerzy: Sławomir OlejniczakEwa Wojnarowska

Celem treningu jest przekazanie wiedzy na temat zasad rządzących estetyczną i skuteczną komunikacją werbalną wobec mikrofonu.

Kluczowe zagadnienia:
 • Trener wymowy: poznaj swój głos, poznaj podstawowe zasady wymowy, praca nad własnym tekstem, z zawodowego doświadczenia,
 • Trener – reżyser: praca nad ekspresją wypowiedzi, interpretacja tekstu w nagraniu mikrofonowym, wizerunek w radiu, przykłady i analizy,
 • Trenerzy wspólnie: krótka wypowiedź „ekspercka”, wywiad „one to one”,  dyskusja w grupie z udziałem trenerów.
Warsztat 4: Telewizja

Trener: Danuta KondratowiczSławomir Olejniczak, Piotr Jabłoński

Celem treningu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat praw rządzących efektywnym i efektownym sposobem komunikacji wizualnej. Uruchomienie samokontroli, która umożliwi praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy oraz praktyczne sterowanie własnym wizerunkiem  w komunikacji wobec kamery.

Kluczowe zagadnienia:
 • Źle i dobrze, czyli jak to robią inni? – praktyczne analizy przygotowanych materiałów  telewizyjnych,
 • Zależności pomiędzy wizerunkiem prywatnym i publicznym,
 • Krótka wypowiedź – „setka reporterska”,
 • Rola eksperta w konferencji prasowej,
 • „Live” – wejście spoza studia,
 • „One to one” – rozmowa w studiu,
 • Dobór kolorów odzieży – praktyczne przykłady na podstawie przygotowanych materiałów telewizyjnych.