Trening asertywności


Ja mam prawo być sobą. Ty masz prawo być sobą.

Asertywność nie jest cechą osobowości, a to oznacza, że każdy asertywności może się nauczyć. Asertywność  to umiejętność bezpośredniego wyrażania  myśli, uczuć, potrzeb. Jednakże dbając  o własne prawa szanujemy przy tym prawa innych.  Asertywna postawa interpersonalna jest jednoczesną komunikacją dwóch przekazów: “Ja mam prawo być sobą. Ty masz prawo być sobą”

Program szkoleniowy Trening Asertywności, łączy w sobie tradycyjne i niestandardowe metody pracy i diagnozy, opierając się na harmonijnym związku pomiędzy cechami indywidualnymi a generalnymi regułami funkcjonującymi w obiektywnej sytuacji komunikacyjnej.Szkolenie ma formę warsztatu i interaktywnej prezentacji (70%-30%), trwa 1 dzień i składa się z 2 warsztatów:

 • Budowaniem postawy asertywnej,
 • Asertywne rozwiązywanie konfliktów


Korzyści Uczestników szkolenia:

 • zdobędą wiedzę na temat  zasad rządzących skutecznymi i efektywnymi zachowaniami asertywnymi w typowych sytuacjach komunikacyjnych (konfliktu lub negocjacji)
 • nabyte w trakcie treningu umiejętności wykorzystają w świadomym osiąganiu pożądanego celu i budowania własnej pozycji
 • udoskonalą poprzez trening w „laboratoryjnych warunkach” sposoby komunikowania
 • dzięki warsztatowej formie i możliwej cykliczności zajęć wiedza w skuteczny sposób zostanie przekazywana a umiejętności utrwalane

Personal CD
dla każdego uczestnika – w cenie szkolenia!

Gwarantujemy każdemu uczestnikowi zapis video szkolenia, Personal CD, który otrzymuje on w postaci zindywidualizowanego materiału wizualnego ze szkolenia w formie prezentacji DVD.
Personal CD zawiera zarówno reportażowe elementy szkolenia, jak i – co najistotniejsze – zindywidualizowany zapis warsztatów wraz z uwagami trenerów. Każdy z uczestników otrzymuje jedynie zapis własnych ćwiczeń warsztatowych.


Szkolenie polecamy:

 • pracownicy tworzący kluczowe zespoły, grupa do 15 osób
 • managerowie zespołów, grupa do 8 osób


Program szkolenia

Warsztat 1:  Budowanie postawy asertywnej.

Trenerzy: Agnieszka M. StarońSławomir Olejniczak

Kluczowe zagadnienia:
 • Pojęcia asertywności,
 • Kierowanie swoim myśleniem i nastawieniami do ludzi,,
 • Radzenie sobie z krytyką i atakiem werbalnym,
 • Umiejętność krytykowania i przyjmowania krytyki,
 • Odmawianie i ochrona własnych granic,
 • Podstawowe techniki asertywne.

Druga część warsztatu jest ćwiczeniem praktycznym typu „role playing”, czyli realizowania zadań wobec kamery oraz analizy zapisu.

Warsztat 2:  Asertywne rozwiązywanie konfliktów.

Trenerzy: Agnieszka M. StarońSławomir Olejniczak

Kluczowe zagadnienia:
 • Różne rozumienie znaczeń, faktów i symboli,
 • Błędy w spostrzeganiu i interpretacji,
 • Przyjmowanie cudzej perspektywy,
 • Istota konfliktu,
 • Reagowanie na manipulacje sytuacyjne,
 • Reagowanie na manipulacje językowe,
 • Twórcze podejście do konfliktu.

Druga część warsztatu jest ćwiczeniem praktycznym typu „role playing”, czyli realizowania zadań wobec kamery oraz analizy zapisu.