Trening motywacyjny

Jednych motywują wyzwania,
innych unikanie niebezpieczeństw.

Część z nas znakomicie pracuje w atmosferze silnej konkurencji i stresu, inni nie potrafią zebrać myśli i podejmować racjonalnych decyzji w sytuacji napięcia i zagrożenia.
Aby skutecznie motywować musimy wiedzieć jakie motywatory są odpowiednie w odniesieniu do poszczególnych ludzi, jakie są psychologiczne mechanizmy ich podejmowania lub zaniechania.
Poznanie i zrozumienie zdolności, które pozwolą na wykorzystanie różnorakich mechanizmów motywacyjnych, to cel szkolenia. Do tego potrzebna jest oczywiście wiedza, umiejętności komunikacyjne oraz trening.

Dlatego stworzyliśmy program „Trening motywacyjny” – elastyczną propozycję szkolenia motywacyjnego. Szkolenie trwa 1 dzień i składa się z 3 warsztatów:

 • Motywacja/Kiedy nie chce nam się chcieć…,
 • Techniki motywacyjne/prezentacja jako zadanie aktorskie,
 • Kreacja CELU/Droga na szczyt, zawsze jest drogą „pod górkę”.


Korzyści Uczestników szkolenia:

 • Zdobycie umiejętność motywowania siebie oraz zespołu pracowników,
 • Adekwatne stosowanie skutecznych metod nagradzania i motywowania pracowników,
 • Nabycie umiejętności skutecznego przekazywania pracownikom informacji zwrotnych i prowadzenia trudnych rozmów,
 • Nabycie kompetencji prowadzenia trudnych rozmów w grupie,
 • Zwiększenie zakresu wiedzy na temat technik i metod efektywnej motywacji,
 • Świadome wykorzystanie skutecznych środków komunikowania w budowaniu motywacji i automotywacji.

Personal CD
dla każdego uczestnika – w cenie szkolenia!

Gwarantujemy każdemu uczestnikowi zapis video szkolenia, Personal CD, który otrzymuje on w postaci zindywidualizowanego materiału wizualnego ze szkolenia w formie prezentacji DVD.
Personal CD zawiera zarówno reportażowe elementy szkolenia, jak i – co najistotniejsze – zindywidualizowany zapis warsztatów wraz z uwagami trenerów. Każdy z uczestników otrzymuje jedynie zapis własnych ćwiczeń warsztatowych.


Szkolenie polecamy:


Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników zespołu, asystentów oraz tych, których obowiązkiem jest zarządzanie pracownikami.


Program szkolenia

Warsztat 1: Motywacja/Kiedy nie chce nam się chcieć…

Trener: Agnieszka M. Staroń

Wszystko, co robimy ma jakąś przyczynę, czasami nawet powód naszego działania jest nieuświadomiony. Do aktywności i wybierania określonych rozwiązań pobudzają nas różne motywy realizacji celów. W procesie oddziaływania ważne jest, aby każdy uczestnik aktywności zadał sobie pytanie: Co jest motywem do działania mojego współpracownika? Co go motywuje? Co jest moją motywacją?
Odpowiedzi na te pytania umożliwiają konstrukcję w pełni skutecznego, opartego na szerokiej gamie narzędzi oddziaływania, systemu motywacyjnego. Aby motywowanie było skuteczne, musi zaspokajać potrzeby osób motywowanych i uwzględniać hierarchię tych potrzeb.

Kluczowe zagadnienia:
 • Elementy teorii motywacji,
 • Rozpoznanie ludzkich postaw motywacyjnych,
 • Wyznaczniki oceny własnych możliwości.

Podsumowaniem ćwiczeń będzie podjęcie diagnozy osobistego potencjału czyli analiza osobista SWOT, która dostarczy uczestnikom wskazówek do samooceny i zmotywuje do własnych przemyśleń.

Warsztat 2: Techniki motywacyjne/prezentacja jako zadanie aktorskie

Trener: Sławomir Olejniczak

Warsztat pozwoli każdemu uczestnikowi na diagnozę własnych motywów do działania i sposobów motywowania się do pracy. Zwróci przy tym uwagę uczestników na proces powstawania motywacji oraz różnorodność motywów i ich związek z zachowaniami i działaniami pracowników. Pokaże także, jak ważne dla motywacji jest sprawdzenie, na ile motywacje są spójne i wspólne dla grupy.

Kluczowe zagadnienia:
 • Motywowanie w oparciu o cele: osobiste, grupowe,
 • Motywowanie poprzez efektywność,
 • Motywowanie poprzez przynależność,
 • Techniki motywowania poprzez skrajności,
 • Agresja i uległość,
 • Kara i nagroda,
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie motywacyjnym.
Warsztat 3: Kreacja CELU/Droga na szczyt, zawsze jest drogą „pod górkę”

Trenerzy: Agnieszka M. Staroń, Sławomir Olejniczak

Gdzie tkwią przyczyny porażki i zwycięstwa? Jeśli nawet zestawienie tych przeciwieństw wyda się ryzykowne, to po chwili wiemy, że odpowiedź na pytanie bardzo zbliża do siebie porażkę i sukces. Przyczyny w naszym życiu zawodowym (pewnie i osobistym) nie tkwią w sytuacji gospodarczej, społecznej, ale w naszej mentalności i psychice. W naszych głowach występuje chaos i niepewność. Jeśli te stany zrozumiemy i przezwyciężymy, to mamy okazję pójść naprzód. Jeżeli potrafimy zwerbalizować i zakomunikować nasz CEL, najpierw sobie a potem otoczeniu, to zrobimy pierwszy krok.

Kluczowe zagadnienia:
 • Motywacja i automotywacja: motywy i źródła motywów, siła motywacji, sposoby na automotywację,
 • Kreacja celu: zasady kreacji własnej listy celów, tworzenie własnej listy celów osobistych oraz zawodowych, określenie środków niezbędnych do ich osiągnięcia oraz terminów ich realizacji.

Podczas realizacji ćwiczeń, każdy z uczestników wykorzysta własne pokłady motywacji i jasno określi indywidualne cele oraz mechanizmy motywacyjne.