Zaprezentuj albo zgiń


Prezentacja to teatr jednego lub kilku aktorów.

Przygotowując prezentację firmy, produktu, ważnego tematu bez wątpienia warto postawić
na niestandardowość i zaskoczenie. Celem jest stworzenie prezentacji  w ciekawy i nowatorski sposób, znalezienie nowego punktu widzenia.
Od tego czy potrafisz oczarować swoich słuchaczy może zależeć powodzenie kluczowego kontraktu, awans, twój wizerunek.

Szkolenie składa się z 4 warsztatów ukierunkowanych na praktyczne aspekty prezentacji jako wystąpienia publicznego, począwszy od planowania prezentacji, poprzez techniczne aspekty jej przygotowania, do samego spektaklu. A wszystko w formie interaktywnych warsztatów, przy użyciu sprzętu komputerowego i audio-video.
Szkolenie realizowane jest w ciągu 2 dni treningowych i trwa 16 godzin.


Korzyści Uczestników szkolenia:

 • Zdefiniowanie swojego unikalnego stylu prowadzenia prezentacji,
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do profesjonalnego zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia prezentacji/wystąpienia publicznego,
 • Zdobycie umiejętności budowania perswazyjnej argumentacji, wzbudzania i utrzymywania zainteresowania słuchaczy i sterowania uwagą audytorium,
 • Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych w zakresie: autoprezentacji, operowania głosem i językiem ciała, metod wywierania nacisku,
 • Warsztatowa forma szkolenia, połączona z pracą własną uczestników gwarantuje odpowiednie utrwalenie nabytej wiedzy i umiejętności.

Personal CD
dla każdego uczestnika – w cenie szkolenia!

Gwarantujemy każdemu uczestnikowi zapis video szkolenia, Personal CD, który otrzymuje on w postaci zindywidualizowanego materiału wizualnego ze szkolenia w formie prezentacji DVD.
Personal CD zawiera zarówno reportażowe elementy szkolenia, jak i – co najistotniejsze – zindywidualizowany zapis warsztatów wraz z uwagami trenerów. Każdy z uczestników otrzymuje jedynie zapis własnych ćwiczeń warsztatowych.


Szkolenie polecamy:

 • Menadżerom średniego i wyższego szczebla,
 • Specjalistom ds. promocji, reklamy i PR,
 • Specjalistom ds. sprzedaży i kontaktów z Klientami,
 • Ekspertom i doradcom publicznie reprezentujący firmę.


Program szkolenia

Warsztat 1 – Czym jest prezentacja, określenie sytuacji wyjściowej

Trenerzy:  Sławomir OlejniczakOlga Kozierowska

Kluczowe zagadnienia:
 • Przedstawienie wcześniej przygotowanych, krótkich prezentacji każdego
  z uczestników,
 • Określenie początkowego poziomu kompetencji uczestników,
 • Określenie indywidualnych celów i zadań dla każdego z uczestników,
 • Składniki skutecznej prezentacji,
 • Cel prezentacji i jej struktura,
 • Kto prezentuje – kim jesteś dla swoich słuchaczy,
 • Odbiorca – audytorium – analiza słuchaczy,
 • Metody – jak powinieneś wystąpić?
Warsztat 2 – Microsoft powerpoint – twój sojusznik czy wróg?

Trener:  Olga Kozierowska

Kluczowe zagadnienia:
 • Atrybuty wspólne dla całej prezentacji – wzorce i szablony
 • Efekty animacji
 • Przygotowanie pokazu
Warsztat  3 – Jak sterować audytorium?

Trenerzy: Jacek WasilewskiMichał Rusinek

Kluczowe zagadnienia:
 • Podstawowe zasady kierowania rozmową, dyskusją,
 • Błędy i bariery komunikacyjne – analiza i sposoby ich unikania,
 • Narzędzia wzbudzania sympatii i zaufania słuchaczy,
 • Techniki wzbudzania zainteresowania słuchaczy,
 • Dobór argumentów w zależności od predyspozycji słuchaczy.
 • Najważniejsze zasady przekonywania i techniki wpływu społecznego.
Warsztat 4 – Studium przypadku; przygotowanie i przedstawienie prezentacji

Trenerzy: Olga Kozierowska, Sławomir Olejniczak

Kluczowe zagadnienia:
 • Uczestnicy szkolenia, podzieleni na 5 osobowe grupy, pracują samodzielnie nad zadaniem „prezentacja” korzystając  ze zdobytej wiedzy i jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności. Doradcami w tej pracy są trenerzy, którzy wcześniej prowadzili zajęcia.
 • Każdy z teamów ma do dyspozycji materiały pomocnicze dotyczące swojego case study, stanowisko komputerowe
 • Każda z grup wykonuje przygotowaną prezentację, która następnie oceniana i analizowana jest pod kątem struktury, formy, logiki argumentacji oraz osobistych umiejętności prezentacyjnych członków grupy.
Zakończenie szkolenia – Zakres oceny prezentacji jako zadania aktorskiego
 • Postawa ciała i dystans,
 • Gestykulacja,
 • Mimika,
 • Kontakt wzrokowy,
 • Dopasowanie odpowiedniego ubioru i dodatków do sytuacji
 • Aranżacja przestrzeni.