Sztuka tworzenia

Otwórz się na Siebie!

Sztuka tworzenia wydaje się dziwną konstrukcją i jest tytułem zaskakującym. Tak właśnie jest.
„Ona naga i spokojna pod zasłoną śpi,
Co podniosę tę zasłoną, to opada mi.”

To cytat z piosenki śpiewanej niegdyś przez Stefana Friedmana, cytat niedokładny a więc tym bardziej usprawiedliwiona jest następująca interpretacja:

Ja – menedżer zabiegany i potwierdzający swoją wartość poprzez codzienną przydatność.
Ona – moja przysłonięta obowiązkami i niemal zapomniana MOJA TWÓRCZA WYOBRAŹNIA.   Stąd właśnie z tej zapomnianej krainy wyobraźni przychodzi nnasza propozycja warsztatu poznania i rozwoju naszych twórczych możliwości.
Stąd właśnie z tej zapomnianej krainy wyobraźni przychodzi nnasza propozycja warsztatu poznania i rozwoju naszych twórczych możliwości.

ADRESACI PROGRAMU:
•  Management. Wszyscy pracownicy, którzy powinni  twórczo wpłynąć na jej rozwój.
STRUKTURA PROGRAMU:
Warsztat  „Sztuka tworzenia” trwa dwa dni po  7 godzin zajęć:
•  7 godzin warsztatu
•  7  godzin pracy
Czyli razem dwa dni warsztatów poszukiwania twórcy. W sobie.
ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:
To co robimy zależy od Was drodzy uczestnicy.
Z pełnym uznaniem dla profesjonalizmu, z szacunkiem dla wymagań poszanowania twórczej osobowości plan ten budujemy wspólnie.
Zawsze indywidualnie
Warsztat 1: Miska skojarzeń – warsztat formy ceramicznej
Trener: Ewa Danecka
Czas: 4- 8h

Warsztat 2: Fusing w szkle – warsztat komponowania biżuterii
Trener: Ewa Danecka
Czas: 4- 8h
Celem treningu jest przekazanie wiedzy na temat zasad rządzących estetyczną i skuteczną

Warsztat 3: Piórko w powietrzu – warsztat malowania na jedwabiu
Trener: Danuta Kondratowicz
Czas: 4- 8h

Warsztat 4: Moja kreacja, moja narracja – warsztat fotografii cyfrowej
Trener: Piotr Welk
Czas: 4- 8h

Warsztat 4: Słowa i skrzydła wyobraźni – warsztat kreatywnego pisania
Trener: Sławomir Olejniczak
Czas: 4- 8h

Warsztat 5: Obraz, jako gra emocji – warsztat tworzenia obrazu i wizualnego rozumienia rzeczywistości.
Trenerzy: Maciej Uchmański, Sławomir Olejniczak, Jacek Wasilewski
Czas: 4- 8h