Konferencja prasowa jako wystąpienie publiczne

Konferencja prasowa, to wystąpienie publiczne
dla telewizji.

Dlatego do najważniejszych elementów „pierwszego wrażenia” należą: wybór pory, miejsca i charakteru wydarzenia jakim konferencja prasowa być musi. Aby wydarzenie przebiegło z sukcesem wymaga scenariusza, ten zaś sprawnych i niezawodnych aktorów. Ważny jest więc wygląd zewnętrzny, nasza „mowa ciała”, zawartość merytoryczna i  zwięzłość wypowiedzi. Nie mniej istotny jest dobór języka, odpowiedni do tematu i odbiorców. Każda konferencja prasowa może przynieść niespodziankę  w postaci tzw. trudnych pytań. Oczywiście, organizując konferencję prasowa musimy być przygotowani na wszystko, ale na trudne pytania w szczególności.

Szkolenie ma formę warsztatu i interaktywnej prezentacji (70%-30%), trwa 2 dni i składa się z 4 warsztatów:

 • Jak Sterować Audytorium – Inżynieria Perswazji,
 • Budowanie PR – Efektywne Redagowanie Tekstów,
 • Czym Jest Konferencja Prasowa – Określenie Sytuacji Wyjściowej,
 • Konferencja Prasowa Jako Wystąpienie Publiczne.


Korzyści Uczestników szkolenia:

 • zdobędą umiejętności tworzenia efektywnych, pod względem technicznymi merytorycznym,  informacji prasowych
 • Posiądą umiejętności redagowania i streszczania tekstów. Poznają rodzaje materiałów prasowych.
 • zdobędą wiedzę niezbędną do profesjonalnego zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia konferencji/wystąpienia publicznego.
 • zdobędą umiejętności budowania perswazyjnej argumentacji, wzbudzania i utrzymywania zainteresowania słuchaczy i sterowania uwagą audytorium.
 • zdefiniują swój własny unikalny styl prowadzenia konferencji.

Personal CD
dla każdego uczestnika – w cenie szkolenia!


Gwarantujemy każdemu uczestnikowi zapis video szkolenia, Personal CD, który otrzymuje on w postaci zindywidualizowanego materiału wizualnego ze szkolenia w formie prezentacji DVD.
Personal CD zawiera zarówno reportażowe elementy szkolenia, jak i – co najistotniejsze – zindywidualizowany zapis warsztatów wraz z uwagami trenerów. Każdy z uczestników otrzymuje jedynie zapis własnych ćwiczeń warsztatowych.


Szkolenie polecamy:

 • Specjalistom ds. promocji, reklamy i PR
 • Specjalistom ds. sprzedaży i kontaktów z Klientami,
 • Ekspertom i doradcom publicznie reprezentujący firmę,
 • Służbom informacyjnym i promocyjnym samorządów.


Program szkolenia

DZIEŃ PIERWSZY

Warsztat 1 – Jak Sterować Audytorium – Inżynieria Perswazji

Trenerzy: Jacek WasilewskiMichał Rusinek

Kluczowe zagadnienia:
 • Ja Marka – budowanie wizerunku prezentera,
 • Kto prezentuje – kim jesteś dla swoich słuchaczy,
 • Odbiorca – audytorium – analiza słuchaczy,
 • Podstawowe zasady kierowania rozmową, dyskusją,
 • Błędy i bariery komunikacyjne – analiza i sposoby ich unikania,
 • Narzędzia wzbudzania sympatii i zaufania słuchaczy,
 • Techniki wzbudzania zainteresowania słuchaczy,
 • Dobór argumentów w zależności od predyspozycji słuchaczy,
 • Najważniejsze zasady przekonywania i techniki wpływu społecznego.
Warsztat 2 –  Budowanie PR – Efektywne Redagowanie Tekstów

Trener:  Olga Kozierowska

Kluczowe zagadnienia:
 • Informacja prasowa,
 • Backgrounder / boilerplate,
 • Studium przypadku,
 • Teczka prasowa,
 • Przygotowanie informacji prasowej,
 • Elementy techniczne i układ (tytuł, lead, rozwinięcie, kontakt),
 • Najczęściej popełniane błędy,
 • Przykłady pozytywne i negatywne,
 • Notka prasowa a informacja prasowa,
 • 10 złotych zasad,
 • Przygotowanie materiałów konferencyjnych.

DZIEŃ DRUGI

Warsztat 3 – Czym Jest Konferencja Prasowa – Określenie Sytuacji Wyjściowej

Trener:  Sławomir OlejniczakMichał Chlabicz

Kluczowe zagadnienia:
 • Przedstawienie wcześniej przygotowanych, krótkich prezentacji każdego z uczestników,
 • Zapis video i indywidualna analiza wystąpień,
 • Określenie indywidualnych celów i zadań dla każdego z uczestników,
 • Podział zadań uczestników konferencji prasowej,
 • Określenie celu konferencji i jej struktury,
 • Organizacja konferencji: temat, termin, miejsce, scenariusz,
 • Ponowny zapis video i ponowna analiza wystąpień.
Warsztat 4 – Konferencja Prasowa jako Wystąpienie Publiczne

Trenerzy: Danuta Kondratowicz, Sławomir Olejniczak

Kluczowe zagadnienia:
 • Uczestnicy szkolenia, podzieleni na 3-5 osobowe grupy, pracują samodzielnie nad zadaniem „prezentacja/konferencja” korzystając  ze zdobytej wiedzy i jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności. Doradcami w tej pracy są trenerzy, którzy wcześniej prowadzili zajęcia,
 • Każdy z teamów ma do dyspozycji materiały pomocnicze dotyczące swojego case study, stanowisko komputerowe,
 • Każda z grup wykonuje przygotowaną konferencję, która następnie oceniana
 • i analizowana jest pod kątem struktury, formy, logiki argumentacji oraz osobistych umiejętności prezentacyjnych członków grupy,
 • Ocena odbywa się na podstawie zapisu audio-video.
Zakres oceny elementów konferencji jako wystąpienia publicznego:

•    Postawa ciała i dystans,
•    Gestykulacja,
•    Mimika,
•    Kontakt wzrokowy,
•    Aranżacja przestrzeni.