Prezentacja jako wystąpienie publiczne


Prezentacja to teatr jednego lub kilku aktorów.

Od tego czy potrafisz oczarować swoich słuchaczy może zależeć powodzenie kluczowego kontraktu, awans, twój wizerunek.
W przypadku tego szkolenia,  to oczywiście dążenie do opanowanie warsztatu formułowania, redagowania, skracania tekstów, informacji czy też bardziej złożonych przekazów i umiejętność używania narzędzi prezentacyjnych, to także odpowiednia postawa, język ciała, umiejętność operowania głosem i budowania logicznej struktury argumentacji.
Szkolenie ma formę warsztatu i interaktywnej prezentacji (70%-30%), trwa 2 dni i składa się z 4 warsztatów:

 • Proces komunikacji jako budowanie relacji,
 • Prezentacja jako zadanie aktorskie,
 • Przygotowanie skutecznej prezentacji,
 • Prezentacja jako wystąpienie publiczne.


Korzyści Uczestników szkolenia:

 • Zdobycie niezbędnej wiedzy do profesjonalnego zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenie prezentacji/wystąpienia publicznego,
 • Zdobycie umiejętności budowania perswazyjnej argumentacji, wzbudzania i utrzymywania zainteresowania słuchaczy i sterowania uwagą audytorium.
 • Rozwinięcie umiejętności planowania i logicznego budowania struktury wypowiedzi.
 • Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych w zakresie: autoprezentacji, operowania głosem i językiem ciała, metod wywierania nacisku.
 • Zdobycie wiedzy w zakresie optymalnego użycia elektronicznych narzędzi prezentacyjnych.

Personal CD
dla każdego uczestnika – w cenie szkolenia!

Gwarantujemy każdemu uczestnikowi zapis video szkolenia, Personal CD, który otrzymuje on w postaci zindywidualizowanego materiału wizualnego ze szkolenia w formie prezentacji DVD.
Personal CD zawiera zarówno reportażowe elementy szkolenia, jak i – co najistotniejsze – zindywidualizowany zapis warsztatów wraz z uwagami trenerów. Każdy z uczestników otrzymuje jedynie zapis własnych ćwiczeń warsztatowych.


Szkolenie polecamy:

 • Specjalistom ds. promocji, reklamy i PR
 • Specjalistom ds. sprzedaży i kontaktów z Klientami,
 • Ekspertom i doradcom publicznie reprezentujący firmę,
 • Służbom informacyjnym i promocyjnym samorządów.


Program szkolenia:

Warsztat 1: Proces komunikacji jako budowanie relacji

Trener: Jacek Wasilewski

Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy na temat zasad rządzących skuteczną prezentacją, czyli złożonym procesem dwustronnej komunikacji.

Kluczowe zagadnienia:
 • Istota procesu komunikacji, omówienie poszczególnych składowych procesu,
 • Przykłady – kiedy komunikujemy się lepiej a kiedy gorzej,
 • Odbiorcy komunikatów i  ich potrzeby informacyjne,
 • Jak równocześnie dotrzeć do różnych odbiorców,
 • Komunikat w relacji z odbiorcą i tematem – odwrócenie hierarchii, odbiorca w centrum uwagi.
Warsztat 2: Prezentacja jako zadanie aktorskie

Trener: Sławomir Olejniczak

Prezentacja to teatr jednego lub kilku aktorów. Od tego czy potrafisz oczarować swoich słuchaczy może zależeć powodzenie kluczowego kontraktu, skuteczny przekaz, twój wizerunek.

Kluczowe zagadnienia:
 • Audytorium, prezenter-aktor/ cel i narzędzia realizacji
 • Narzędzia prezentera/wskazówki praktyczne
 • Postawa ciała, gestykulacja, mimika,
 • Stres, trema, kontakt/energia audytorium

Szczególny nacisk zostanie położony na dwie sytuacje:

 1. krótka 5-cio minutowa prezentacja – przygotowanie mentalne przed wejściem na sale, moment wejścia i zajęcia stanowiska prezentera, skupienie uwagi audytorium, rozpoczęcie wystąpienia,
 2. wystąpienie 10-15 min – zajęcie stanowiska prezentera, rozpoczęcie i skupienie uwagi audytorium, utrzymanie uwagi głównych kontrahentów.
Warsztat 3: Przygotowanie skutecznej prezentacji

Trenerzy: Olga Kozierowska

Celem treningu jest przekazanie wiedzy na temat praw rządzących efektywnym  i efektownym sposobem komunikacji wizualnej. Prezentacja jest formą dość skonwencjonalizowaną, nie znaczy to jednak że znając ograniczenia, nie można być kreatywnym. Uczetnicy korzystając z komputerów z dostepem do internetu pracują w parach, przygotowując prezentację.

Kluczowe zagadnienia:
 • Zasady i narzędzia tworzenia prezentacji,
 • Kompozycja i struktura logiczna,
 • Grafika i nawigacja tematu,
 • Argumentacja i utrwalenie celu.
Warsztat 4: Prezentacja jako wystąpienie publiczne

Trenerzy: Danuta Kondratowicz, Sławomir Olejniczak

Uruchomienie samokontroli, która umożliwi praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy oraz praktyczne sterowanie własnym wizerunkiem  w komunikacji wobec kamery.

Kluczowe zagadnienia:
 • Najważniejsze aspekty wystąpienia publicznego,
 • Ćwiczenie na wystąpienie improwizowane,
 • Ćwiczenie z przygotowanej prezentacji,
 • Zapis i analiza warsztatu.