Warsztat Samorządowy „Jak wygrać wybory?”

Nie dostaniesz drugiej szansy na zrobienie dobrego „pierwszego wrażenia”!

 • Kiedy trudne pytania zadają media,
 • Kiedy wyborca nie chce obietnic, ale konkrety,
 • Jak nie dać się zaskoczyć, jak wiarygodnie i autentycznie rozmawiać z wyborcą, jak nie dać się zapędzić do narożnika?

 

 

 

To oznacza, że zaczyna się wyborczy pojedynek!

Kompetentnie odpowiadamy na te pytania. Specjalnie dla Samorządowców przygotowaliśmy program szkoleniowy: Warsztat Samorządowy „Jak wygrać wybory?”

Szkolenie ma formę warsztatu i interaktywnej prezentacji (70%-30%), trwa 2 dni i składa się z 4 warsztatów:

 • JA Marka – budowanie osobistego wizerunku lidera,
 • Inżynieria perswazji  – jak skutecznie przekonywać,
 • Wystąpienie publiczne – ćwiczenia,
 • Trudne pytania –  spotkanie wyborcze i konferencja prasowa.

Przykładowy koszt szkolenia otwartego, organizowanego w Warszawie, trwającego 2 dni, na uczestnika wynosi 1 398,00 zł. W tym:

 • katering (lunch i przerwy kawowe),
 • indywidualne konsultacje trenerskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • 30 dniowe konsultacje mailowe z trenerem po zakończeniu szkolenia.

Uwaga! Rabat 10% za trzecią i każdą następną osobę przy zamówieniach grupowych!

Korzyści Uczestników szkolenia:

 • Uczestnicy warsztatu zdobędą wiedzę i utrwalą techniki niezbędne do umiejętnego skonstruowania wystąpienia publicznego. Opanowanie powyższych technik pozwoli osiągnąć stan „wewnętrznego bezpieczeństwa” oraz możliwość „panowania nad sobą”.
 • Zdobycie umiejętności świadomego kreowania swojego wizerunku podczas wystąpienia publicznego oraz wykorzystania własnej osobowości jako podstawy budowania relacji z audytorium,
 • Poznanie oraz utrwalenie technik mowy wpływających na skuteczną komunikację: intonacja, akcent emocjonalny, pauza, tempo, rytm wypowiedzi,
 • Umiejętność budowania wiarygodnej argumentacji jako podstawa klarownej i skutecznej komunikacji,
 • Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat  zasad konstruowania i przekazywania w mediach skutecznych i efektywnych komunikatów,
 • Nabyte w trakcie treningu umiejętności wykorzystają w świadomym wykreowaniu pożądanego wizerunku firmy w jej otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym,
 • Utrwalą poprzez trening w „naturalnych warunkach” sposoby komunikowania się w radio i telewizji
 • Dzięki warsztatowej formie i możliwej cykliczności zajęć wiedza w skuteczny sposób zostanie przekazywana a umiejętności utrwalane.

Przekonaj swojego Wyborcę, pokonaj swojego konkurenta!
Nauczymy Cię jak to zrobić!

Program szkolenia:

Warsztat 1: Ja Marka – budowanie osobistego wizerunku lidera
Trener: Sławomir Olejniczak
Czas: 3,5 h

Czy wystarczy zmienić fryzurę, ubranie, nauczyć się kilku gestów by skutecznie budować swój wizerunek?  Zdecydowanie nie!

Budowania własnego wizerunku jest trudnym osobistym wyzwaniem,  znajomość zasad kreowania wizerunku w biznesie jest dziś kwestią ogromnego znaczenia. Dlatego podczas prelekcji zaprezentowane zostaną istotne i praktyczne wskazówki dla kobiet biznesu, które pragną aktywnie pracować nad umiejętnościami autoprezentacyjnymi, aby skutecznie przekazać obraz siebie jako lidera.

Plan  warsztatu:

 • Marka i produkt – kim jestem,
 • Budowanie wizerunku – świadomy proces,
 • Budowania komunikacji i relacji z audytorium,
 • Portrety liderów.
Warsztat 2: Inżynieria perswazji  – jak skutecznie przekonywać
Trener: Jacek Wasilewski
Czas: 3,5 h

Celem treningu jest zwiększenie świadomości tego, kiedy i jakie słowa są niezbędne, a które tylko zakłócają komunikat. Kluczem do celu są ćwiczenia: wystąpień, panowania nad interpretacją, przygotowywania sprawy (tematu) tak, by była widziana z preferowanej przez nadawcę perspektywy. W efekcie udziału w warsztacie uczestnicy nie będą mieli problemu     z przekonaniem słuchaczy do własnych racji. Będą potrafili wzmocnić wiarę w wartości, zwiększyć  lojalność rozmówców, wzbudzić w nich poczucie zagrożenia a tym samym zmusić do działania.

 

 

Plan warsztatu:

 • tworzenie relacji z odbiorcą i z tematem,
 • poziomy identyfikacji z odbiorcą – dlaczego nasza sprawa ma być jego sprawą,
 • jak góry przenosić – metafora jako instrument publicznej perswazji,
 • powiększanie i pomniejszanie znaczenia sprawy,
 • niełatwe odpowiadanie na trudne pytania -  jakie znaleźć wyjście z sytuacji,
 • przeformułowanie, argumenty z podobieństwa, argumenty ad hominem i odwrócenie  argumentu.

 

Warsztat 3: Wystąpienie publiczne – ćwiczenia
Trener: Sławomir Olejniczak
Czas: 3,5 h

Uczestnicy warsztatu zdobędą wiedzę i utrwalą techniki niezbędne do umiejętnego skonstruowania wystąpienia publicznego. Opanowanie powyższych technik pozwoli osiągnąć stan „wewnętrznego bezpieczeństwa” oraz możliwość „panowania nad sobą”. Dzięki temu uczestnicy warsztatów będą w stanie przeprowadzić efektowne i efektywne, zaplanowane,    a także nieoczekiwane wystąpienia przed audytorium.

Plan warsztatu:

 

 • Podstawowe zasady wystąpienia publicznego,
 • Budowa krótkiej wypowiedzi,
 • Panowanie nad emocjami – głos, oddech, ciało,
 • Postawa ciała, gestykulacja, mimika,
 • Wystąpienie na przygotowany temat, umiejętność czytania tekstu z „kartki”,
 • Ćwiczenie na wystąpienie improwizowane,
 • Ćwiczenie z przygotowanej prezentacji,
 • Zapis i analiza warsztatu.
Warsztat 4: Trudne pytania –  spotkanie wyborcze i konferencja prasowa
Trenerzy: Sławomir Olejniczak, Jacek Wasilewski
Czas: 3,5 h
 • Uczestnicy szkolenia, podzieleni na 3-4 osobowe grupy, przyjmują na siebie role „dziennikarzy” lub „wyborców” i korzystając  ze zdobytej wiedzy a jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności podejmują dialog z każdą z kolejnych grup, które przyjmują rolę „kandydatów” i ich doradców. Doradcami w tej pracy są także trenerzy, którzy wcześniej prowadzili zajęcia,
 • Każdy z teamów ma do dyspozycji materiały pomocnicze dotyczące, czyli „trudne pytania” przygotowane przed szkoleniem,
 • Każda z grup wykonuje wyznaczone zadania, a następnie jej skuteczność jest oceniana i analizowana jest pod kątem struktury, formy, logiki argumentacji oraz osobistych umiejętności członków grupy,
 • Ocena odbywa się na podstawie zapisu audio-video.