Anna Zagórska


Aktorka, trenerka, pedagog, dr nauk o sztukach pięknych. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, a od 2002 roku doktorem w Akademii Teatralnej w Warszawie. Doświadczenie trenerskie zdobywa od 1991 roku w Podyplomowym Studium Wymowy Akademii Teatralnej, na licznych warsztatach emisji i ekspresji mowy oraz technik relaksacyjnych. Współpracowała z takimi partnerami/firmami jak:

Telewizja Polska S.A., gdzie prowadziła szkolenie z zasad wymowy języka polskiego i interpretacji tekstów lektorskich dla dziennikarzy redakcji informacyjnych: Panorama i Wiadomości, Polską Sekcją Radia BBC gdzie jako konsultant do spraw sztuki wymowy zajmowała się kreowaniem wizerunku stacji.
Prowadziła szkolenia dla CMC Creative Management Concepts i Okręgowej Rady Adwokackiej dzięki czemu, zdobyła doświadczenie w pracy z ludźmi bezpośrednio nie związanymi z mediami. Uczestniczyła w projekcie Akademia Telewizyjna, współpracowała także z Canal+.
Gdy byłam w przedszkolu chciałam być panią nauczycielką. W I klasie szkoły podstawowej, gdy zobaczyłam, jak naprawdę wygląda praca nauczyciela, zapragnęłam być panią doktor. Za to w II klasie podstawówki przygotowywaliśmy się do wystawienia na koniec roku spektaklu. Dostałam rolę Wróżki ABC i byłam tym okropnie przejęta! Pamiętam piękny kostium, który Mama uszyła mi ze swojej ślubnej sukni… Niestety, rozchorowałam się, i na miesiąc przed końcem roku szkolnego, Mama wysłała mnie nad morze – żebym nawdychała się jodu. No i nie zagrałam wymarzonej roli…
Od tego momentu postanowiłam: zostanę aktorką!
Moja nauczycielka historii myślała, że wybiorę historię. Moja nauczycielka niemieckiego, że germanistykę. Mama, że będę prawnikiem… A ja, wbrew wszystkim, zdałam do Filmówki!
W autorskim programie porusza tematy związane z rodzajami mowy w wystąpieniach publicznych, zasadami wymowy języka polskiego, intonacją i artykulacją, oraz sposobami precyzyjnego przekazywania informacji.

W Sensi image workshop prowadzi warsztat „Komunikacja i wizerunek/Technika i wyrazistość mówienia”