Ewa Wojnarowska

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, oraz podyplomowych studiów: Logopedycznego UW, Emisji Głosu UW oraz Studium Wymowy Akademii Teatralnej w Warszawie. Ukończyła też kurs wymowy i interpretacji radiowej (Polskie Radio). Jest wykładowcą Akademii Teatralnej w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia logopedyczne dla przyszłych aktorów. Prowadzi także zajęcia z techniki mowy i głośnego czytania na UW (Polonistyka). Współpracowała z Polskim Radiem (Redakcja Językowa, Centrum Szkolenia), gdzie m.in. publikowała artykuły na temat kultury i poprawności mówienia. W rozgłośniach komercyjnych (m.in. Radio Kolor, Plus) oraz TVP i prywatnych stacjach telewizyjnych (np. Eurosport) prowadziła indywidualne zajęcia dla dziennikarzy. Wielokrotnie, w różnych instytucjach prowadziła wykłady oraz warsztaty poświęcone mowie (na studiach dziennych i podyplomowych UW i PAN, dla wykładowców kolegiów językowych i nauczycielskich, dla prawników, księży).
Jej zajęcia kształtują umiejętności posługiwania się zrozumiałą wymową, właściwą polszczyzną, prawidłowym sposobem oddychania i panowaniem nad kształtem i długością frazy mówieniowej. Przygotowują do wystąpień publicznych, wystąpień w mediach (mówienie i czytanie mikrofonowe), prowadzenia wykładów, prezentacji, udziału w publicznych debatach, dyskusjach.

W Sensi image workshop prowadzi warsztat: „Komunikacja i wizerunek/radio”.