Michał Rusinek

Adiunkt w Katedrze Teorii Literatury Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Podyplomowego Studium Retoryki na UJ. Michał Rusinek, jest nie tylko wykładowcą retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i sekretarzem polskiej laureatki Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej, ale także poetą, dowcipnym twórcą limeryków.Wraz z Anetą Załazińską autor książki „Między retoryką a retorycznością”, wydanej niedawno przez wydawnictwo Znak.

W Sensi image workshop prowadzi warsztaty: Komunikacja i wizerunek/inżynieria perswazji.